Tältplatser

Det är inte svårt att hitta en tillfredsställande plats får ditt tält i skärgården. Tack vara allemansrätten får vi slå upp tältet ute i naturen och bara njuta. Detta privilegium ställer dock höga krav på dig som färdas i naturen. Allt skräp måste med tillbaka och du måste visa stör hänsyn till andra människor och djur. Mer info om allemansrätten hittar du här på siten eller på naturvårdsverkets hemsida.

www.naturvardsverket.se/sv/Start/Friluftsliv/Allemansratten

Tältplasterna i skärgården är små - man får oftast plats med 2-3 tält men vissa är större. På många öar finns så kallade torrdass och sopstation som du får nyttja
Landstigning sker för det mesta på sandstrand men även vid låga klippor.